how to create a web page

TERRA-Dunes 

Wetenschap en Praktijk


TERRA-Dunes is een onderzoeksplatform voor fundamenteel onderzoek naar de effecten van bodem micro-organismen op het functioneren van duinecosystemen en voor praktische oplossingen voor doelgericht herstel van duinecosystemen.


TERRA-Dunes is een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, het Institute of Environmental Sciences Leiden, het Institute of Biology Leiden en Dunea Duin & Water