free site templates

EXPERIMENTEN

We proberen de volgende wetenschappelijke vragen te beantwoorden:

  • In hoeverre regelen bodemorganismen processen in de bovengrondse gemeenschappen van planten en dieren?
  • Wat is de rol van bodemorganismen, bodemchemie en -structuur op de ecosysteemprocessen?
  • Wat is de rol van bodemorganismen bij de veranderingen in ecosystemen? Zijn microben 'bestuurders' of 'passagiers'?

We gebruiken een set van experimentele behandelingen:

  • Bodemtransplantaties met bodem van rschillende stadia van vegetatieontwikkeling: zandduinen, graslanden, duinbossen
  • Bodemtransplantaties met levende bodems en met gesteriliseerde bodems
  • Toevoeging van mycorrhiza-schimmels aan deze bodems; Mycorrhiza's zijn een groep bodemorganismen waarvan wordt aangenomen dat ze een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van plantengemeenschappen.

Voor wetenschappelijke vragen en samenwerkingen kunt u contact opnemen met